Metsauudised | Usaldus Keskkonnaameti suhtes on aastaga suurenenud

Margo Pajuste, 17. detsember 2021

Turu-uuringute AS-i korraldatud institutsioonide usaldusväärsuse uuringu värsked tulemused näitavad, et 70% Eesti inimestest peab Keskkonnaametit usaldusväärseks.

Keskkonnaameti usaldusväärseks pidajaid on uuringu järgi keskmiselt 70%, sealhulgas väga usaldusväärseks peab Keskkonnaametit 19% vastanutest.

Usaldus on kõrgem vaadeldavate institutsioonide keskmisest tasemest (66%), paigutades Keskkonnaameti 26 institutsiooni seas 13. kohale.

Keskkonnaameti usaldusväärseks pidajate osakaal on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suurenenud 4,2%.

Usaldus Keskkonnaameti vastu on keskmisest kõrgem nooremate ja keskealiste kõrgharidusega eestlaste seas, kes töötavad juhtide, keskastme spetsialistide või reatöötajatena ning kelle sissetulek leibkonnaliikme kohta on enam kui 650 eurot, samuti õpilaste ja üliõpilaste hulgas. Keskkonnaametit usaldavad rohkem Tallinna ja väiksemate linnade ning Kesk-Eesti elanikud.

Uuringu tulemused näitavad samas, et 17% Eesti elanikest peab Keskkonnaametit ebausaldusväärseks, sealhulgas üldse ei usalda Keskkonnaametit 5% vastanutest. Usaldus Keskkonnaameti vastu on keskmisest madalam üle 45-aastaste, pensionäride, maaelanike, Lääne-, Lõuna- ja Kirde-Eesti vastajate seas.

Turu-uuringute AS korraldas IV kvartali uuringu 2021. aasta novembri alguses (küsitlusperiood 3.–9. novembrini), sellele vastas 1000 vähemalt 15-aastast ja vanemat Eesti elanikku. Valim koostati Eesti Statistikaameti rahvastikustatistika andmebaasi alusel soo, rahvuse ja vanuse, piirkonna ja asulatüübi järgi.

Artikli täismahus lugemiseks vajuta:
%
Proovi Digilehte tasuta
Oled juba lugeja?