Mida eeldab koostatav kliimakindla majanduse seadus metsanduselt?

Kliimaministeerium, 28. juuni 2024

Maakasutus ja metsandus on kasvuhoonegaaside ehk KHG inventuuris raporteeritavatest sektoritest ainus, kus toimub süsiniku sidumine.

Kliimaministeeriumi plaanitava kliimakindla majanduse seaduse tutvustuse osa „Elurikkust toetav ja süsinikku siduv maakasutus“ nendib, et valdkonna arvestuslikku kliimamõju mõjutab enim raiemaht, metsa- ja põllumaadel toimuv, aiandusturba kaevandamisest ning ammendatud turbatootmisaladest tulenev heide, maahõivest ja asulatest lähtuv heide.

Edasi lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?