Riikliku statistilise metsainventuuri põhimõtted on rahvusvaheliselt kokku lepitud ühtsetel teaduslikult põhjendatud alustel

Ahto Kangur, Eesti Maaülikooli metsakorralduse ja metsatööstuse õppetooli juht, metsakorralduse ja metsatööstuse professor, 4. juuli 2023

Eestiski on tõusnud teemaks, et statistilise metsainventuuri andmed peavad olema avalikud ja vabalt ligipääsetavad.

2023. aasta mais ilmus rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjas Nature Climate Change artikkel (Päivinen jt, 2023), milles toodi välja riikide metsandusliku statistika kogumiseks kasutatavate statistilise metsainventuuri põhimõtete kestvuse olulisus ja seda just andmete kasutamisel kliimamuutuste mõjude hindamise kontekstis.

Edasi lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?